Produktu Farmazeutikoak

Gaitasun orokorra

Titulu honen konpetentzia orokorra hau da: farmazia-produktuak, bioteknologikoak eta antzekoak fabrikatzeko, egokitzeko eta biltegiratzeko eragiketak kudeatzea eta egitea, eta ins¬talazioen eta ekipoen funtzionamendua, abiaraztea eta geldiaraztea antolatzea, lan-prozedura normalizatuen arabera eta arauak beteta (segurtasunekoak, arriskuen prebentziokoak eta ingurumen-babesekoak).


Lan irteerak

Lanbide-irudi honek enpresa farmazeutikoetan, bioteknologikoetan eta antzekoetan egin dezake lan, publiko zein pribatuetan. Zehazki, sendagaiak eta osasun-produktuak, kosmetikoak eta zenbait elikagai, forma farmazeutikoak eta antzekoak (esate baterako: kosmetikoak, perfumeak, produktu dietetikoak, belarrekin egindakoak edo elikagai bereziak eta drogeriako produktuak) pro-duzitzeko edo egokitzeko arloetan.  

Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

 • Produktu kimikoak fabrikatzeko eta egokitzeko makinetako langileen arduraduna. 
 • Produkzio-arloko gainbegiratzailea. 
 • Egokitze-arloko gainbegiratzailea. 
 • Planifikazio-arloko gainbegiralea. 
 • Arloko koordinatzailea. 
 • Erreaktorearen/bioerreaktorearen taldeburua. 
 • Kontrol-teknikaria. 
 • Biltegiko koordinatzailea. 
 • Fabrikazio-arduraduna.
 •  Produktu bioteknologikoen erauzketa- eta arazketa-prozesuetako taldeburua.
 •  Bioteknologiako gela zuriko taldeburua.
 •  Prozesu eta zerbitzu bioteknologikoen arloko gainbegiratzailea.
 •  Prozesu bioteknologikoetako segurtasun-gainbegiratzailea.


Moduluak

 • Farmazia-produktuen, bioteknologikoen eta antzekoen fabrikazioaren antola-mendua eta kudeaketa 
 • Farmazia-industriaren, bioteknologikoaren eta antzekoen eragiketak 
 • Bioteknologiako printzipioak 
 • Farmazia-industriaren, bioteknologikoaren eta antzekoen segurtasuna 
 • Farmazia-industriaren, bioteknologikoaren eta antzekoen arlo eta zerbitzu laguntzaileak
 • Farmazia-produktuak, bioteknologikoak eta antzekoak egokitzea eta biltegiratzea
 • Prozesu-industrietako mantentze elektromekanikoa
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea  
 • Farmazia-produktuen, bioteknologikoen eta antzekoen kalitate-kontrola 
 • Bioteknologiako produkzio-teknikak 
 • Farmazia-produkzioko teknikak eta antzekoak
 • Farmazia-industriaren, bioteknologikoaren eta antzekoen araudia eta kontrola
 • Farmazia-produktuak, bioteknologikoak eta antzekoak fabrikatzeko proiektua 
 • Ingeles teknikoa
 • Enpresa eta ekimen sortzailea 
 • Lantokiko prestakuntza 

Informazio gehiago