Mekatronika industriala

Gaitasun orokorra

Titulu honen konpetentzia orokorra da, industria mekatronika sistemak konfiguratzea eta hobetzea. Aipatu sistemen muntaia eta mantentze-lanak planifikatzea, gainbegiratzea eta ezartzea; erregelamendu eta arauen arabera, eta kalitate, segurtasun, laneko arriskuen prebentzio eta ingurumenarekiko errespetuko protokoloak jarraituz.

Lan irteerak

Titulu hau lortzen duten pertsonak zerbitzu sektoreko enpresetan dihardu; enpresa pribatuetan nagusiki. Ondorengo lanak egiten ditu: proiektuak garatzea, mekatronika sistemen muntatzea eta mantentzea, edo
makineria-instalazioak, industria ekipoak eta lerro automatizatuak kudeatzea eta gainbegiratzea, bai lan autonomoan zein enpresa baterako lanean. Lanbide eta lanpostu garrantzitsuenak hauek dira:

 • Makineria eta industria ekipo-instalazioen mantentze-prozesuetan planifikatzeko eta programatzeko teknikaria
 • Makineria eta industria ekipo-instalazioen muntatzaile-taldeko arduraduna.
 • Makineria eta industria ekipo-instalazioen mantentze-taldeko arduraduna


Moduluak

 • Sistema hidraulikoak eta pneumatikoak
 • Sistema elektrikoak eta elektronikoak
 • Makina-elementuak
 • Fabrikazio-prozesuak
 • Sistema mekatronikoen irudikapen grafikoa
 • Sistemen integrazioa
 • Laneko prestakuntza eta orientabidea
 • Sistema mekanikoak
 • Sistema mekatronikoen konfigurazioa
 • Mantentze-lanen eta kalitatearen prozesuak eta kudeaketa
 • Sistema mekatronikoen simulazioa
 • Mekatronika Industrialeko proiektua
 • Ingeles teknikoa
 • Enpresa eta ekimen sortzailea
 • Lantokiko prestakuntza