Berdintasun taldea

Helburuak:

- Berdintasunaren beharraz kontzientziatzea, denon ardura baita. 
- Ikastetxean berdintasunari buruzko diagnostikoa egitea. 
- Berdintasunaren arloko beharrak hautematea eta proposamenak egitea. 
- Hizkuntza ez-sexista erabiltzeko jarduerak sustatzea. Promover actividades para el uso de un lenguaje no sexista


Eginbeharrekoak:
- Diagnosia egin. 
- Inkestak pasa. 
- Emaitzak analizatu. 
- Zuzenketa neurriak proposatu. 

- Ekintzak burutu. 

https://dbberdintasuntaldea.blogspot.com/

Twitter: @DB_Berdintasuna

Instagram: db_berdintasuntaldea

Email: berdintasuna@fpdonbosco.com